Temel Linux Komutları

27 Ocak 2023
İnternet
5 0
Temel Linux Komutları

Linux’u duyan çoğu kişi Linux’un karmaşık bir işletim sistemi olduğunu düşünür. Temel Linux komutları; Linux işletim sistemi üzerinde yapabileceğiniz işlemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz başlıca komutları içerir. Linux komut satırı kullanmayı gerektirdiği için bu işletim sistemini kullanmayı düşünen hemen hemen herkes Windows kullanmanın verdiği bir alışkanlık ve rahatlık yüzünden cesaret edemez. Ancak Linux, belli başlı komutları öğrendikten sonra kullanması zevkli ve esnek bir işletim sistemidir.

Linux işletim sisteminde komut penceresi, genellikle “Terminal” olarak adlandırılır ve masaüstünde bulunan “Terminal” simgesine tıklayarak açılabilir. Aynı zamanda, “Ctrl + Alt + T” tuş kombinasyonu ile de açılabilir.

Ayrıca uzaktaki sunucular için ise ssh bağlantısı ile erişim sağlayarak komut penceresine erişilebilir. Eğer uzak bilgisayara linux kurulu bir bilgisayar ile bağlanacaksanız, bağlantıyı gerçekleştirmek için ssh kullanici_adi@ip_adresi komutunu kullanabilirsiniz. Örnek olarak ssh [email protected] komutunu kullanabilirsiniz. Eğer windows yüklü bir bilgisayar ile bağlanmanız gerekiyorsa putty ya da mremote gibi uygulamalar ile bağlanabilirsiniz.

“ls” komutu: Bu komut, kullanıcının o anki dizindeki dosyaları ve klasörleri listeler. Örnek kullanım: “ls /home/kullaniciadi/documents”

“cd” komutu: Bu komut, kullanıcının dizinler arasında gezinmesine izin verir. Örnek kullanım: “cd /home/kullaniciadi/documents”

“pwd” komutu: Bu komut, kullanıcının o anki dizinin tam yolunu gösterir.

“mkdir” komutu: Bu komut, belirtilen dizinde yeni bir klasör oluşturur. Örnek kullanım: “mkdir /home/kullaniciadi/documents/yeniklasor”

“touch” komutu: Bu komut, belirtilen dizinde yeni bir dosya oluşturur. Örnek kullanım: “touch /home/kullaniciadi/documents/yenidosya.txt”

“rm” komutu: Bu komut, belirtilen dosyaları veya klasörleri siler. Örnek kullanım: “rm /home/kullaniciadi/documents/yenidosya.txt”

“mv” komutu: Bu komut, belirtilen dosyaları veya klasörleri taşır veya yeniden adlandırır. Örnek kullanım: “mv /home/kullaniciadi/documents/yenidosya.txt /home/kullaniciadi/documents/eskidosya.txt”

“cp” komutu: Bu komut, belirtilen dosyaları veya klasörleri kopyalar. Örnek kullanım: “cp /home/kullaniciadi/documents/eskidosya.txt /home/kullaniciadi/documents/backup”

“sudo” komutu: Bu komut, kullanıcının yönetici hakları ile komut çalıştırmasına izin verir. Örnek kullanım: “sudo apt-get update”

“man” komutu: Bu komut, belirtilen komutun kullanımı hakkında bilgi verir. Örnek kullanım: “man ls”

Linux’ta çalışmaya başlayan Windows İşletim Sistemine alışmış kullanıcıların bilmesi gereken bir husus var. Linux’ta büyük ve küçük harfler ayrı karakterlerdir. Örneklemek gerekirse, aynı dizin altında Fazlakolay ve fazlakolay adında iki dosya ya da klasör yaratılabilir ve bunlar farklı işler için kullanılabilir.

Dosya Komutları

ls – içinde bulunduğun dizini listele
ls -al – dizini gizli dosyalarla birlikte listele
cd dizin – dizini değiştir
pwd – o anda bulunulan dizini görüntüle
mkdir dizin – yeni bir dizin oluştur
rm dosya dosya sil
rm -r dizindizin  sil
rm -f dosya dosya‘yı silmeye zorla
rm -rf dizin – dizini silmeye zorla
cp dizin1 dizin2– dizin1 ‘i, dizin2 ‘ye kopyala
cp -r dizin1 dizin2 dizin1‘i, dizin2’ye kopyala; eğer dizin2 yoksa, bunu oluştur
mv dosya1 dosya2dosya1 ‘i dosya2 ‘ye yeniden adlandır veya taşı. Eğer, dosya2 varsa, dosya1 içeriğini dosya2 içine taşı
touch dosya dosya‘yı oluştur veya güncelle
cat > dosya dosya‘ya standart girdi oluştur 
more dosya dosya‘nın içeriğini görüntüle
head dosya dosya‘nın ilk 10 satırını göster
tail dosya dosya‘nın son 10 satırını göster
tail -n 10 dosya dosya‘nın son 10 satırını göster

İşlem Yönetimi

ps – etkin işlemleri göster
top – tüm işlemleri göster
kill pid pid başlıklı işlemi sonlandır
killall procproc başlıklı tüm işlemleri bitir
bg – durdurulmuş veya arkada süren görevleri listeler; arkada durdurulmuş bir görevi kaldığı yerden sürdürür
fg – en güncel görevi ortaya koyar
fg n adlı görevi öne getirir
Dosya İzinleri

chmod kod dosya – dosya izinlerini değiştir (Kullanıcı,Grup,Herkes).

  • = okunur (r) 
  • = yazılır (w) 
  • = çalıştırılır (x) 

Örnekler:
chmod 777 – herkes için oku, yaz, çalıştır
Daha fazlası için : man chmod

SSH

ssh kullanıcı@host kullanıcı olarak host sunucusuna bağlan

ssh -p portuser@host– kullanıcı olarak port üzerinden sunucuya bağlan

Arama

grep pattern dosyalar – dosyalarda kalıp arayın

grep -r pattern dir – dizin içinde kalıbı tekrarlayarak arayın

command | grep pattern komut çıktısında kalıp arayın

locate dosyadosya‘nın tüm örneklerini arayın

Sistem Bilgisi

date – şu anki tarih ve saati göster
cal – bu ayın takvimini göster
uptime – şu anki hizmet süresini göster
w – kimin online olduğunu göster
whoami – oturum açan kişiyi göster
finger kullanıcıkullanıcı  hakkında bilgi
uname -a – kernel bilgisini göster
cat /proc/cpuinfocpu bilgisi
cat /proc/meminfohafıza bilgisi
man commandkomut  için manueli göster
df – disk kullanımı göster
du – dizinlerin boyut kullanımı göster
freehafıza  ve swap kullanımı göster
whereis app – app (uygulama) muhtemel yeri
which app – varsayılan olarak hangi uygulama dizinlerinin çalıştığını göster

Sıkıştırma

tar cf dosya.tar dosyalar – dizindeki dosyalar’ı içeren dosya.tar adında bir dosya oluştur.
tar xf dosya.tar dosya.tar dosyasındakileri çıkar
tar czf dosya.tar.gz dosyalar – Gzip ile bir tar dosyası oluştur
tar xzf dosyalar.tar.gz – Gzip ile dizin çıkar
tar cjf dosya.tar.bz2 – Bzip2 ile bir tar dosyası hazırla
tar xjf dosya.tar.bz2 – Bzip2 ile dizin çıkar
gzip dosya dosya sıkıştır ve dosya.gz olarak yeniden adlandır
gzip -d dosya.gz dosya.gz‘yi dosya olarak geri çıkar
ping hosthost‘a ping at ve sonucu göster
whois domainedomain için whois bilgisi
dig domaindomain için DNS bilgisi
dig -x hosthost çözümünü ters çevir
wget dosyadosya indir
wget -c dosya – durdurulmuş indirmeye devam
Kısayollar
Ctrl+C – şu anki komutu durdurur
Ctrl+Z – şu anki komutu durdurur, önde fg ile veya arkada bg ile komut işlemini kaldığı yerden sürdürür
Ctrl+D – exit gibi oturumu kapatır
Ctrl+W – satırdaki bir kelimeyi siler
Ctrl+U – tüm satırı siler
Ctrl+R – son komutu öne getir
Ctrl+P – son komutu göster
!! – son komutu tekrar et
exit – oturumdan çık                                

 

Bilgisayarınıza herhangi bir linux işletim sistemi kurmadan bu komutları denemek isterseniz şu linkten faydalanabilirsiniz: https://bellard.org/jslinux/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir